Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Diakoniatyöntekijöiden päivät Espoossa: Diakoniatyö kohtaa varakkaan Espoon toisenlaiset kasvot

Diakoniatyö kartalle -raportti on selvitystyö espoolaisten evankelisluterilaisten seurakuntien nykytilasta ja kehittämistarpeista. Selvitysprosessin taustalla on joukko espoolaisia diakoniatyöntekijöitä, jotka etsivät uusinta tietoa seurakuntien diakoniatyön ajankohtaisiin kysymyksiin. Diakoniatyötä tarkastellaan erityisesti perustehtävän, yhteistyön ja asiantuntijuuden näkökulmasta.


Lapsiperheiden köyhyys on kasvanut 2000-luvun ajan Espoossa. Erityisesti yksinhuoltajien tilanne on vaikea sekä taloudellisesti että henkisesti. Espoon seurakuntien diakoniatyön avustusmäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Tämä johtuu heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvan heikentymisestä verrattuna espoolaisten keskimääräiseen tulokehitykseen. Useimmat seurakunnat avustavat euromääräisesti eniten yksinhuoltajaperheitä.

Diakoniatyöntekijät kokevat perustyökseen auttamisen ja rinnalla kulkemisen. Diakoniatyön asiantuntijuus keskittyy erityisesti yksilötason kokonaisvaltaiseen auttamiseen. Asiakastyötä tehdään myös verkostotyönä laajoissa yhteistyöverkostoissa muun muassa kaupungin sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. Ihmisten kohtaamisen lisäksi tärkeää on vaikuttamistyö heidän tilanteensa kohentamiseksi.

Vaikka yhteistyön tekeminen on osa perustyötä, sitä on syytä kehittää tulevaisuudessa. Sekä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen työntekijöillä että diakoniatyöntekijöillä on halukkuutta lisätä työn keskinäistä tuntemista ja yhteistyön tekemistä.

Selvitystyö antaa mahdollisuuksia työn arvioinnin ja suunnittelun kehittämiseksi, joilla pyritään takaamaan espoolaisen diakoniatyön toimintaedellytykset ja valmistautumaan tulevaisuuden muutoksiin ja haasteisiin.

Selvitys espoolaisten evankelisluterilaisten seurakuntien diakoniatyön tilanteesta tänään sekä tulevaisuuden voimavaroista ja haasteista –raportti julkaistiin valtakunnallisilla diakoniatyöntekijöiden päivillä 21.9.2009 järjestetyssä Diakoniatyö kartalle –kanavassa.

Tutkimuksen tuloksia olivat esittelemässä TM, tutkija Elina Juntunen Helsingin yliopistosta, diakoniasihteeri Anna Kalske Espoon seurakunnista, diakoni, sosionomi ylempi AMK Maria Helin Olarin seurakunnasta, diakoni Jyrki Myllärniemi Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta sekä selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtaja Reijo Räisänen.