Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Diakoniatyöntekijät vaativat: Omaishoidon tukia ei saa leikata

Luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijät ovat huolissaan omaishoitajien tilanteesta ja vastustavat jyrkästi kuntien omaishoitajien tukiin kohdistamia leikkauksia. Omaishoidon tukisopimuksia on irtisanottu ja korvattu uusilla sopimuksilla, joiden mukaan monet omaishoitajat saavat pienemmän korvauksen kuin aiemmin. Osa omaishoitajista on jäänyt tai jäämässä kokonaan vaille tukea. Arvioiden mukaan noin 300 000 suomalaista toimii läheisensä omaishoitajana.


Kannanotto kokonaisuudessaan:

Diakoniatyöntekijät vaativat, että omaishoitajien tukien leikkauksiin ei ryhdytä. Kuntien tulee panostaa nykyistä paremmin omaishoitajien tukemiseen.

Yhteiskunnan tulee pitää huolta arvopohjastaan ja tukea niitä ihmisiä, jotka hoitavat ja kantavat huolta läheisistään jopa 24 tuntia vuorokaudessa pienellä korvauksella. Diakoniatyöntekijät edellyttävät, että omaishoitajille kuuluvista lakisääteisistä vapaapäivistä pidetään kiinni eikä kriteereitä tiukenneta.

Monet kunnat ovat ryhtyneet säästötoimiin leikkaamalla omaishoitajien tukia ja tiukentamalla tuen rajoja. Omaishoidon tukisopimuksia on irtisanottu ja korvattu uusilla sopimuksilla, joiden mukaan monet omaishoitajat saavat pienemmän korvauksen kuin aiemmin. Osa omaishoitajista on jäänyt tai jäämässä kokonaan vaille tukea. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijät ovat huolissaan omaishoitajien tilanteesta ja vastustavat jyrkästi leikkauksia.

Arvioiden mukaan noin 300 000 suomalaista toimii läheisensä omaishoitajana. Heistä kolme neljäsosaa on naisia. Tällä hetkellä vain noin kymmenesosa omaishoitajista saa kunnallista omaishoidon tukea. Osa tukea vailla olevista ei halua hakea sitä, osa puolestaan ei tiedä olevansa oikeutettu siihen.

Omaishoito on kunnalle edullista verrattuna laitoshoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan yksi omaishoidossa hoidettava tuottaa kunnalle säästöä noin 30 000 euroa vuodessa. Eräs omaishoitaja laski, että hänen vaikeahoitoisen lapsensa hoitaminen laitoksessa maksaisi kunnalle 36
000–48 000 euroa vuodessa. Omaishoitajien panos on huomattava paitsi taloudellisesti myös inhimillisesti.

Omaishoidontuesta on säädetty lailla. Uusi laki omaishoidontuesta astui voimaan vuonna 2006. Sen tarkoituksena on parantaa hoidettavien ja omaishoitajien asemaa ja lisätä kuntalaisten yhdenvertaisuutta myös palvelujen saamisessa. Laki, jonka pitäisi parantaa omaishoitajien asemaa, ei näytä kuitenkaan toimivan. Ne omaishoitajat, jotka eivät jaksa tai osaa pitää huolta oikeuksistaan, ovat heikoilla.

Omaishoito on raskasta ja vaativaa työtä. Kolmen vuorokauden lakisääteinen vapaa kuukaudessa takaa omaishoitajalle hengähdystauon, mahdollisuuden virkistäytymiseen, aikaan muiden perheenjäsenten kanssa. Vapaalla voidaan ehkäistä uupumista ja tukea omaishoitajaa arvokkaassa työssään. Nyt kunnat ovat tiukentamassa vapaapäivien saamisen kriteereitä.

Diakoniatyöntekijät pitävät ihmisten tasa-arvon kannalta tärkeänä, että ihmiset ovat omaishoidon tuen suhteen samassa asemassa asuinkunnasta riippumatta. Yksi harkittava vaihtoehto on, että omaishoidon tuen myöntäminen siirrettäisiin Kelan vastuulle.

Lisätietoja:
Kirkon diakoniajohtaja Kalle Kuusimäki, etunimi.sukunimi@evl.fi