Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Maanantai 21.9.

Yhteiskunnan murros haastaa taisteluun8.30–10.15 Ilmoittautuminen, Dipoli
Kahvi, Yhteisvastuukeräys tarjoaa


9.00–17.00 Näyttely avoinna

10.30 Avajaiset, sali 1

Alkuhartaus
Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka

Tervehdykset:
Espoon seurakunnat
Espoon kaupunki
Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Musiikkia

”Hyvinvointivaltion muutos – Kriisi vai mahdollisuus?”
Professori Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto

Kommenttipuheenvuoro
Diakonissa Marja-Liisa Liimatta, Joensuun Rantakylän seurakunta

Musiikkia

12.30–14.00 Lounastauko14.00-17.00 Kanavat
Kahvi tarjoillaan kanavissa


Hyvän ja pahan taistelu minussa

1. Hengelliset voimavarat työssä
Kanavassa tarkastellaan oman hengellisen ja ammatillisen matkan maisemaa ja sen sisäistä dynamiikkaa. Millaisessa mielen maastossa kuljen juuri nyt? Millaista kamppailua minussa käydään? Missä ovat voimavaralähteet?
Ammatillisuuden ja spiritualiteetin väliseen vuoropuheluun ohjaavat TM, kouluttaja Virva Nyback, ja TM, pastoraalitoimen hiippakuntasihteeri Jussi Holopainen.
Sali 1.

2. Pieni pyhiinvaellus
Vierailemme Tapiolan ortodoksisessa Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa ja katolisessa Jumalanäidin Karmeliittaluostarissa Pohjois-Espoossa. Vaellus sisältää rukoushetkiä, kirkkojen esittelyä, ekumeenista yhdessäoloa ja tutustumista karmeliittanunnien elämään.
Oppaina matkalla Diakonissa Ulla-Maija Kyrölä ja diakoni Kristiina Huotari.
Bussi pyhiinvaellukselle lähtee Dipolin parkkipaikalta.

3. Elämän pelikentällä
Elämyksiä Raamatusta - Havainnollistava raamattutyöskentely. Etsitkö uutta ja raikasta näkökulmaa Raamattuun? Elämyksiä Raamatusta auttaa oivaltamaan vanhoista kertomuksista uusia asioita.
Työskentelyyn johdattelee Teol.maist. Marianne Jansson.
Auditorio

Taistelu yhteisön puolesta

4. Sisko huutaa, mitä veli vastaa?
Miksi sisko huutaa, miksi ja miten veljen pitäisi vastata? Työstämme omaa näkemystämme kirkon kansainvälisestä vastuusta.
Vuorovaikutteisen työpajan ohjaajina Changemaker -koordinaattori Kaarina Määttä ja Kirkon Ulkomaanavun kouluttaja Vesa Häkkinen.
Sali 24

5. Seurakunnat yhdistyvät – miten diakoniatyö yhdistyy?
Tule kanssamme pohtimaan miten diakoniatyö järjestetään uusissa seurakunnissa. Miten yhteisöllisyyttä tuetaan? Katoaako alueellinen identiteetti? Miten minulle käy?
Keskustelua virittävät TM, diakonissa Kirsi Rantala ja diakoni Erkki Tourunen.
Sali 256. Yhteisöllisyys – utopiaa vai arjen tekoja?
Millainen yhteisö kirkkomme on ja millaista siitä rakennamme? Onko seurakuntalaisen osallisuus enemmän puhetta kuin todellisuutta arjen käytännöissä? Jaamme Koinonia -hankkeen käytännön kokemuksia diakonian yhteisöllisyyden kehittämisestä ja etsimme yhdessä keinoja seurakuntalaisen osallisuuden vahvistamiseen.
Teemaan johdattelee YTM, diakoni Päivi Thitz ja työskentelyä ohjaa YTM, psykologi LP Kaija Tuuri.
Sali 26

7. Ihmisarvoista vanhuutta rakentamassa
Ympäröivä yhteiskunta ja ihmisten tarpeet haastavat seurakuntien vanhustyötä uudistumaan. Diakoniaa kaivataan puolestapuhujaksi, marginaalissa elävien vanhusten auttajaksi, elämän murroskohdissa rinnalla kulkijaksi ja yhteisöjen rakentajaksi. Työssä tarvitaan vanhojen menetelmien vahvistamista ja uusien kehittämistä. Kanavassa keskustellaan työn haasteista ja esitellään käytännön esimerkkejä toimivista malleista.
Mukana Anna & Arvo –hankkeen työntekijät Anne Viljanen ja Tarja Liljendahl sekä seurakuntien työntekijöitä eri puolilta Suomea.
Luolamies

8. Diakoniatyö kartalle
Tutkimus oman työn osana; näkökulmia espoolaisesta Diakoniatyö kartalle -kehittämishankkeesta. Diakoniatyön muutos ja nykytila; tulosten esittely Diakonian tutkimuksen seuran päivien osanottajille tekemästä kyselystä. Tutkimuksen näkökulmaa avaavat dosentti Mikko Malkavaara, dosentti Esko Ryökäs, akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi, tutkija Tomi Oravasaari, TM, tutkija Elina Juntunen, vs.yhteinen diakoniasihteeri Anna Kalske, diakoni, sosionomi ylempi AMK Maria Helin ja diakoni Jyrki Myllärniemi.
Klondyke


9. Nyt tieni kulkee kouluhun
Kanavan tarkoituksena on rohkaista diakoniatyöntekijää yhteistyöhön koulun kanssa ja selvittää, mitä kaikkea koulussa voi tehdä. Teemoina diakoniakasvatuksen perusteet oppilaille, diakoniaprojektit ja diakoniatyöntekijä ammattiauttajana koulussa.
Työskentelyä ohjaavat opetusneuvos Antti Vanne, kirkkohallituksen kouluasiainsihteeri Markku Holma ja johtava diakoni Eeva Rouvinen.
Sali 22

10. Sana tuli liikkeeksi - Toiminnalliset menetelmät työvälineenä
Työpajassa tutustumme toiminnallisiin menetelmiin, niiden käyttömahdollisuuksiin seurakuntatyössä ja oman inspiraation välineenä. Työpaja on ryhmän tutkimusretki: Millaisen seurakunnan ja kirkon puolesta haluamme taistella? Mitä elementtejä toiminnallisten menetelmien kautta tuomme kirkkoon? Työpajassa käytämme erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja bibliodraamaa.
Työskentelyä ohjaavat diakoni, bibliodraamaohjaaja Pia Nordlund ja diakoni, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja Raija Laajanen.
Sali 13

Taistelu ihmisen puolesta

11. Verkostoidu verkossa
Millä tavalla kirkko toimii ja vaikuttaa verkossa? Entä millä tavalla diakoniatyöntekijät voivat netissä verkostoitua? Mikä on diakoniawiki? Millaista hengellistä elämää verkossa on? Tule tutustumaan kirkon ajankohtaisimpiin verkkohankkeisiin. Niistä kertovat muun muassa koulutussuunnittelija Terhi Paananen, projektityöntekijä Heikki Heikurinen, diakoni Leena Engström sekä projektisihteeri Henna Hauta-aho.
Kanavatyöskentelystä vastaavat Hengellinen elämä verkossa -hankepäällikkö Hannu Majamäki Kirkkohallituksesta ja verkkotoimittaja Eija Harju Espoon seurakunnista.
Takka

12. Hyökkääjä, puolustaja vai katsomossa?
Kanavassa keskitymme vaikuttamaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Käymme läpi joitakin tapauksia muutoksen tekemisestä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Yhteisellä julkilausumalla haluamme kiinnittää sekä valtakunnallisen, että paikallistason vaikuttajien huomion diakoniatyössä havaittuun ajankohtaiseen kipupisteeseen.
Puheenjohtajina Helsingin Diakonissalaitoksen johtaja Antti Lemmetyinen ja KDY:n johtaja Kalle Kuusimäki. Mukana valtiovarainministeri Jyrki Katainen.
Palaver

Taistelu luonnon puolesta

13. Ympäristödiakonia – kaikkien asia
Diakoniaa tarvitaan keskusteleman ja toimimaan luomakunnan eheyden ja ympäris-tökysymysten puolesta. Kanavassa teemoina on ympäristödiakonian teologia ja käytännön työskentely seurakunnissa. Tule mittauttamaan ekologinen jalanjälkesi!
Asiantuntijoina kirkkohallituksen yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen ja ympäristöasiantuntija, biologi Marja-Liisa Leinonen, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä.
Sali 21


19.00-21.30 Iltajuhla & illallinen Näyttelykeskus WeeGeessä
Illan tarjoavat Espoon kaupunki ja Espoon seurakunnat.