Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Keskiviikko 28.9.2011

Päivän valokeilassa on Työhyvinvointi

Näyttely avoinna

9.00 Teematapaamiset
Tapaamiset ovat avoimia kaikille teemasta kiinnostuneille

1. Vanhustyö
Käsittelemme mm. seuraavia asioita: Yhteiskunnalliset ajankohtaiset päätökset liittyen vanhustyöhön, hoitotahto ja sen toteutuminen, vanhusten kaltoinkohtelu. Seurakuntadiakonian työalasihteeri Irene Nummela

2. Kirkon saavutettavuus-ohjelma
Onko vammainen ihminen tasavertainen seurakuntalainen kaikkien muiden kanssa ? Ovatko tilat ja mikrofoni kunnossa? Kommunikaatiovalmiudet kohdallaan? Entä tarvitaanko asenteisiin tuuletusta? Kirkossa työstetään saavutettavuusohjelmaa, sen kiperiin kysymyksiin ja hyviin käytäntöihin johdattelevat työalasihteerit Tiina Peippo ja Riitta Kuusi

3. Johtajuuden uudet haasteet
Mitä on johtajuus muutoksessa? Miten johtajuus tukee alaisia pysymään kirkon työssä? Keskustelemme myös osaamisen ja hengellisyyden tukemisesta. Teija Jestilä, Liisa Rahkola ja Riitta Helosvuori

4. Kuka kuuntele köyhää?
Kuka kuuntelee köyhää –toiminta syntyi huhtikuussa 2008 Stakesissa järjestetyn ”Kuka kuuntelee köyhää?” -seminaarin jälkeen. Tilaisuudessa keskustellaan siitä, kuka kuuntelee diakoniatyöntekijää tai sosiaalityöntekijää, joka puhuu köyhän puolesta. Ei anneta köyhän ihmisen äänen hukkua politiikan ja byrokratian rattaisiin.  Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelutilaisuudessa kohtaavat asianosaiset, muut asiantuntijat ja päättäjät. Keskusteluista kirjataan muistiin konkreettiset ehdotukset köyhyyden vähentämiseksi ja viestitään ne päättäjille. Mitä asioita haluaisit muuttaa tässä yhteiskunnassa niin, että köyhien olot paranisivat? Tule kertomaan ja kuulemaan! Mukana Jouko Karjalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, työalasihteeri Tiina Saarela, KDY, Jouko Karjalainen, THL, sekä muita Kuka kuuntelee köyhää -verkostosta.

5. Huumeet, yhteiskunta ja kirkko
Päihdetyön ja kriminaalityön järjestämä kaikille avoin tapaaminen. Tarkastellaan huumeita yhteiskunnallisena kysymyksenä kriminaalipolitiikan ja päihdepolitiikan näkökulmista. Toisaalta pohditaan kirkon roolia ja suhdetta huumeiden aiheuttamiin haasteisiin ja avuntarpeeseen. Sami Puumala, Seppo Lusikka

6. Diakonia Sanana, rukouksena ja palveluna Kanavassa pohditaan diakoniaa Sanana, rukouksena ja palveluna. Yhtenä mallina tutustutaan St. Egidion yhteisöön ja pohditaan, mitä annettavaa sillä voisi olla diakoniatyöllemme. Vieraana St. Egidion yhteisöstä Leonardo Emberti Gialloreti. Kanavaan kutsutaan erityisesti diakoniatyössä toimivia teologeja, mutta mukaan toivotaan myös diakoniatyöntekijöitä. Kanavasta vastaavat: hiippakuntadekaani Niilo Pesonen, kirkkoherra Kari Tiirola ja kappalainen Vesa Äärelä.

7. Vapaaehtoisuus - ammatillisuus Onko vapaaehtoistoiminta haaveita, hattutemppuja vai vakavasti otettava tapa toteuttaa tärkeitä tavoitteita? Onko diakoniassa oikeasti tilaa vapaaehtoisille? Millaista ammatillisuutta yhteistyö vapaaehtoisten kanssa vaatii? Vapaaehtoistoiminnan ja yhteistyön kysymyksiin johdattavat diakonissa Johanna Kerola, nuorisotyönohjaaja Mono (Maire) Kuoppala, lähetyssihteeri Minna Sorvala ja projektisihteeri Anne Viljanen. Aihetta lähestytään niin tiedon, taidon kuin kokemustenkin kautta. Ajattelun avuksi luvassa myös hattutemppuja.

8. Diakonian tutkimus, Diakoniabarometri 2011 Diakoniabarometrin 2011 välittämä kuva diakoniatyöstä tämän päivän Suomessa. Keväällä 2011 lähes 450 diakoniatyöntekijää kertoi näkemyksistään diakonian ajankohtaisista haasteista. Millaista diakoniatyö on Pohjois- Suomessa? Entä Hämeessä? Tomi Oravasaari, DTS

9. Työvälineitä parisuhteen ja vanhemmuuden tukemiseen
Tapaaminen on tarkoitettu kaikille perheen ydinaiheista kiinnostuneille. Monet tuntevat Parisuhteen palikat, mutta mitä ovat Seurustelun  ja Vanhemmuuden palikat tai Värikäs tunnekartta? Toiminnallisessa tapaamisessa saat kuulla ja keskustella tärkeistä aiheista. Jokainen osallistuja saa mukaansa näytemateriaalia. Työskentelystä vastaa Arja Seppänen Kirkkohallituksen perheasioista.

11.30 Lounas

Näyttelyyn tutustumista

13.00 Päätösjuhla

Musiikkia

4. Pääluento: Työhyvinvointi ja onnellisuus. Tutkimusjohtaja Sakari Kainulainen, DIAK

Kommenttipuheenvuoro
diakoniatyöntekijä Seija Takalo, Nivala

Diakoniatyön parempaan jaksamiseen -hankkeen tulosten julkaisu, Mikko Vaismaa

Estradeille lähettäminen
Piispa Samuel Salmi

14.45 Lähtökahvit