Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Måndag 26.9.2011

I dagens strålkastarljus står Helighet

Utställningen öppen

12.30 Anmälning, kaffe

15.00 Öppning
Inledningsandakt
Biskop Samuel Salmi


Berättelseteater, Örkit, improvisationsgruppen vid Stadsteatern i Uleåborg

Huvudföreläsning 1: Helighet och diakoni,
pastor, TD Carl-Erik Sahlberg
S:ta Clara församling i Stockholm

kommentar
ledande diakoniarbetare Markku Kukkonen, Rovaniemi

Musik

17.30 Middag

Tid att gå på utställningen

20.00 Kvällsmässa, domkyrkan i Uleåborg