Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Tisdag 27.9.2011

I dagens strålkastarljus står FrivillighetUtställningen öppen

9.00 Frivillighet och diakoni

Andakt

Huvudföreläsning 2
PhD, neuroepidemiolog Leonardo Emberti Gialloreti
Kommuniteten Sant´Egidio, Universitetet i Rom.

kommentar
frivilligarbetare, enhetschef emerita för social- och hälsobranschen Annikki Lämsä, Uleåborg

Musik

Huvudföreläsning 3: Den professionella diakonins spända läge i kyrkan.
HvM, diakonissa Raija Pyykkö, Helsingfors

kommentar
diakoniarbetare Riitta Markus-Wikstedt, Oulunsalo

11.30 Lunch

Tid att gå på utställningen

13.30 Strålkastare

Det finns två olika långa parallellprogram. Programmen i grupp A räcker 2˝ h inklusive kaffepaus. Programmen i grupp B räcker 1 h och börjar kl. 13.30 respktive 15.00 med kaffepaus i mitten. Du kan alltså välja antingen ett program från grupp A eller två program från grupp B.td>

Grupp A

1. De sinande glesbygderna som globalt fenomen
Glesbygderna töms på folk. Vilken är diakonins roll i utdöende byar? Diakonissa, HvK Kirsi Karppinen, överlärare, TD Kari Ruotsalainen och stiftssekreterare Mirva Kuikka. Övriga medverkande är kollegor från Barentsregionen i Norge och Sverige.
2. Politisk diakoni eller diakonal politik
Inledningsanförande: Lea Rättyä: Diakoniarbete som individuellt och kollektivt hjälpande i ett samhälle i förändring.
Kommentar: diakoniarbetare och kommunalpolitiker Marjo Rundgren
Paneldiskussion: riksdagsledamot Pirkko Mattila, stadsfullmäktige Lyly Rajala samt Minna Sipilä / Stiftelsen Sipilä, huvudredaktör Markku Mantila / Kaleva, kyrkomötesledamot, teolog vid läroinrättningar Katariina Pitkänen och Erja Haho, diakoniarbetare.
3. Närmare det Heliga?
Vi fördjupar oss i bönen och den Heliga Andens närvaro i diakoniarbetets vardag. Ledande diakoniarbetare Markku Kukkonen och stiftssekreterare Jukka Jämsen.  
4. Källor till livskraft för den som arbetar med att hjälpa
Välkommen till parallellprogrammet för krafthämtning, arbetsvälmående och frigörande av livskraft! Utvecklingskonsult Juha Siitonen, diakoniarbetare Päivi Rimpiläinen och DTL ombud Tiina Laine.
5. I tältkåtans värme, vid Kristuskällsprånget
Sekreteraren för arbetet bland samer, pastor Erva Niittyvuopio berättar om samekulturen. Samisk/romska äkta paret Martti och Malla Laiti berättar om hur två kulturer lever sida vid sida. Malla Laiti gläntar på dörren till den romska kulturen. Vi får lära känna irakiska Asmari genom ord och smaker. Pastor för internationellt arbete Árpád Kovács berättar om arbetets utmaningar. Vi får njuta av den stämningsfulla, arabiskspråkiga kören Hajar Zawia.
6. Att stöda en familj som börjat oroa sig
Vad innebär tidigt ingripande och stöd? Hurudana metoder är till hjälp när en familj börjar oroa sig? branschsekreterare Irene Nummela, KDY
7. Diakoni i film, teater och konst.
Den internationellt mest kända finländaren var föregångaren inom själavården för fångar, pionjären inom fredsarbetet Matilda Wrede (1864–1928), men vad hände sen när den svenska mästarberättaren Selma Lagerlöf (1858–1940) blev intresserad av hennes livsverk och även filmvirtuosen Viktor Sjöström (1879–1960) sällade sig till projektet? Prästassessor, kyrkoherde Pekka Rehumäki, Kempele

Grupp B

8. Främjande av hälsa inom diakoniarbetet  
Fattigdom försvårar omsorgen om hälsan och vården av sjukdomar. Hur skulle diakonissan kunna använda sig av sina sjukvårdskunskaper på 2010-talet?
Diakonissorna i Haukipudas församling Helena Seppänen, Laila Rantakokko, Heli Puuperä och Johanna Kerola.
9. Skapande med Örkit
Förmågan att i växelverkan kunna kasta sig in i olika situationer har stor betydelse i vardagen och i mötet med andra. Parallellprogrammet för uttryckskonst innehåller olika uppvärmnings-, koncentrations- och improvisationsövningar. Ta med dig ett öppet sinnelag och bekväma kläder. Verkstaden leds av skådespelarna Mikko Korsulainen och Janne Raudaskoski från Stadsteatern i Uleåborg, improvisationsgruppen Örkit.  
10. Bidragskliniken
Ekonomiskt bidragsgivande inom diakoniarbetet.
Grunderna i givande av ekonomiskt bidrag i gruppen som börjar kl. 13.30, i gruppen som börjar kl. 15.00 behandlas fall som är mera utmanande. Beredaren av bidrag vid Kyrkans diakonifond, Jaana Valtonen.
11. Att bygga ett jag-hus, ett verktyg inom mentalvårdsarbete och för helighet.
Kom och ta i bruk ett nytt verktyg för diakoni! Vi går igenom hur jag-huset kan användas inom mentalvårdsarbete och när man funderar på helighet. Jag-huset är ett redskap som också fungerar inom arbetsvägledning, vid granskning av hur man orkar i sitt arbete, vid stödjande av en familj eller inom missbrukarvård. Branschsekreterare Tiina Saarela och projektsekreteraren för prioritetsområdet Helig Marjukka Laiho, KDY
12. Besök på Tyttöjen taloon
"Flickornas hus" är ett öppet hus att träffas på för 12-28-åriga flickor och unga kvinnor. Där kan de unga få stöd av vuxna i olika livssituationer samt erfarenhet av en trygg gemenskap. Med på besöket följer diakonissa Ulla-Maija Ruotsalainen. Samling utanför Tyttöjen talo, Torikatu 16.
Max 20 personer åt gången.
13. Rundtur i Uleåborg med Potnapekka
Se och upplev ett stycke av det vackraste Uleåborg ombord på det skojiga gatutåget Potnapekka. Vi kör runt i en timmes tid längs det av ruskan gyllenmålade deltalandskapet vid Ule älv. Vi beser bl.a. Nallikari och Hupisaaret. Klä dig varmt! Med på åkturen följer diakonissa Eija Röning.
Potnapekka beger sig ut på rundtur från teaterns hörn, Kaarlenväylä hållplats.

16.00 paus

17.30 Kvällsfest

Årets diakoniarbetare

Hederstecken

Stand up Hannu Friman

Musik, dansföreställningar


19.00 Festmiddag