Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Onsdag 28.9.2011

I dagens strålkastarljus står Arbetsvälmående

Utställningen öppen

9.00 Sammankomsterna är öppna för alla av temat intresserade

1. Arbetet bland äldre personer
Aktuella beslut i samhället rörande arbetet bland äldre, viljeyttring om vård och dess efterföljelse, när åldringar behandlas illa. Branschsekreterare för församlingsdiakoni Irene Nummela

2. Programmet för kyrkans tillgänglighet
Är en funktionshindrad person en jämställd församlingsbo bland alla andra? Är lokaliteter och mikrofoner i skick? Och hur är det med attityderna - behöver de vädras? Inom kyrkan bearbetas programmet för tillgänglighet. Igenom programmets knepiga frågor och välfungerande praxis vägleder branschsekreterarna Tiina Peippo och Riitta Kuusi  

3. Nya utmaningar för ledarskapet
Vad är ledarskap i förändring? Hur stöder ledarskapet de underlydande att hållas kvar i kyrkans arbete? Vi diskuterar också hur kunnande och andlighet skall stödas. Teija Jestilä, Liisa Rahkola och Riitta Helosvuori

4. Vem lyssnar till den fattige?
Aktionen Vem lyssnar till den fattige? kom till i april 2008 efter det vid Stakes arrangerade seminariet Vem lyssnar till den fattige? Vid sammankomsten diskuteras vem det kunde vara som lyssnar till diakoniarbetaren eller socialarbetaren som talar å den fattiges vägnar. Vi skall inte låta den fattiga människans röst drunkna i politikens och byråkratins hjul. Kring diskussionen Vem lyssnar till den fattige? möts sakägare, andra sakkunniga och beslutsfattare. Under diskussionen antecknas konkreta förslag för hur fattigdomen kunde minskas. Dessa förslag förmedlas till beslutsfattarna. Vilka saker skulle du vilja ändra på i det här samhället så att fattiga skulle få det bättre? Kom och berätta och lyssna! Medverkande Jouko Karjalainen, Institutet för välfärd och hälsa, branschsekreterare Tiina Saarela, KDY, samt andra från nätverket Vem lyssnar till den fattige?

5. Drogerna, samhället och kyrkan
En för alla öppen sammankomst som ordnas av missbrukarvården och kriminalvården. Vi upptar till granskning drogerna som en samhällsfråga, utifrån kriminalpolitisk och missbrukspolitisk synvinkel. Å andra sidan dryftas också kyrkans roll och förhållande till de utmaningar och hjälpbehov som drogerna förorsakar. Sami Puumala, Seppo Lusikka.

6. Diakoni som Ord, bön och tjänst Parallellprogrammet tar upp frågan om diakonin som Ord, bön och tjänst. Vi bekantar oss med modellen från kommuniteten Sant’Egidio och diskuterar vad den kunde ge oss inom vårt diakoniarbete. Gäst från kommuniteten Sant’Egidio Leonardo Emberti Gialloreti. Till parallellprogrammet inbjuds i synnerhet teologer inom diakoniarbete, men också diakoniarbetare är välkomna. För parallellprogrammet ansvarar stiftsdekan Niilo Pesonen, kyrkoherde Kari Tiirola och kaplan Vesa Äärelä.  

7. Frivillighet - professionalitet Anne Viljanen, Heikki Kaikkonen

8. Diakoniforskning DTS

9. Redskap till stöd för parförhållande och föräldraskap  
Sammankomsten är avsedd för alla som är intresserade av familjens kärnfrågor. Många känner till Parisuhteen palikat (Parförhållandets klossar), men vad är Sällskapandets och Föräldraskapets klossar eller Färggrann känslokarta? Vid den aktivitetsbetonade sammankomsten får du höra om och diskutera viktiga ämnen. Varje deltagare får med sig provmaterial. För grupparbetet svarar Arja Seppänen från Kyrkostyrelsens familjefrågor.

11.30 Lunch

Tid att gå på utställningen

13.00 Avslutningsfest

Musik

Huvudföreläsning 4: Arbetsvälmåendet och lycka, Sakari Kainulainen, DIAK

Kommentar
diakoniarbetare Seija Takalo, Nivala

Publicering av resultaten från projektet Diakoniatyön parempaan jaksamiseen (På väg mot att orka bättre inom diakoniarbetet)

Sändning till estraderna, Biskop Samuel Salmi

14.45 Avfärdskaffe