Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

ESH-DIAKONISSA, DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN LIITON PUHEENJOHTAJA MERJA KORPELA
Olen tehnyt diakoniatyötä yli 20 vuotta Helsingissä. Päihdetyötä diakoniatyön ohella tein 15 vuotta. Lisäksi olen toiminut useita vuosia diakonian lähiesimiehenä.
Näiden vuosien aikana olen nähnyt ruohonjuuritasolla sen, miten hyvinvointiyhteiskuntamme mureneminen on vaikuttanut ihmisiin. Olen nähnyt myös sen, miten diakoniatyössä pienillä resursseilla pystymään reagoimaan ja muuntamaan toimintatapoja sen mukaan, kun asiakkaiden ja yhteiskunnan tilanne muuttuu.
Diakoniatyö on parhaimmillaan turvaverkkojen läpi pudonneiden ihmisten ääni. Siksi haluan tehdä vaikuttamistyötä diakonian puolesta kirkossa sekä liitossa että yhteiskunnassa. Kirkolla on erityinen tehtävä muistuttaa siitä, että myös vähäosaisilla on ihmisarvo ja oikeus riittävän hyvään elämään.


KIRJAILIJA, PUHUJA AINO SUHOLA
Aino Suhola on pienen ihmisen ja suuren ihmisyyden asianajaja. Hän on kirjallisuutta ja muita nautintoaineita maisteriksi asti lukenut laukaalainen maailmankäsittäjä, jolle yksi laulu on ylitse muiden: kokonaisen ihmisyyden korkeampi veisu.
Sen ihmisyyden ihmeestä hän on kirjoittanut elämäntyökseen sanomalehti Keskisuomalaiseen, siitä kirjoissaan kertonut, sen puolesta puhunut kaksi kautta eduskunnassa ja kaikelle kansalle aina talouselämän riskinhallintajohtajista Uuraisten kuuroihin.
Kysytty puhuja jättää jälkeensä elämyksen, joka riipaisee ja lohduttaa. Hän vie kuulijansa vuoristoradalle, jonka nimi on elämä periaatteenaan ei parane olla päästä tärkeä, jos meinaa sydäntä kuulla. Hän koskettaa ja liikuttaa, vie sinne missä kipu syntyy ja ilo asuu ja osoittaa, että autuaita ovat ne, jotka osaavat nauraa itselleen, koska heiltä ei tule hupia puuttumaan.


PIISPA SIMO PEURA

Lapuan hiippakunnan piispa on Simo Peura, hän johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Hän tukee ja ohjaa hiippakuntansa pappeja sekä edistää seurakuntien toimintaa. Näiden tehtävien hoitamisessa piispan kanssa yhteistyössä toimivat tuomiokapituli ja sen henkilöstö, hiippakuntavaltuusto ja muut luottamushenkilöt sekä lääninrovastit.
Simo Peuran erityisosaamista ovat ekumeeniset kysymykset, lähetysteologia, reformaation teologia ja kirkon uskoon liittyvät teemat sekä kirkon sijoitustoiminnan periaatteet.

KIRKKOHERRA FREDRIK MODÉUS (RUOTSI)

Fredrik Modéus on syntynyt vuonna 1964. Pappina hän on toiminut Ruotsin kirkossa vuodesta 1991. Modéus on Lundin Helgeandin seurakunnan kirkkoherra. Tällä hetkellä hän on virkavapaalla ja työskentelee tutkijana Lundin yliopistossa. Hän on paneutunut erityisesti kysymyksiin, jotka koskevat seurakunnan ja jumalanpalveluselämän kehittämistä. Modéus on julkaissut muun muassa kirjat Mod att vara kyrka –om församlingsbygge och kyrkans identitet (Verbum 2005) ja Längta efter liv – Församlingsväxt i Svenska kyrkan (Verbum 2010).