Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Kirkon tiedotuskeskus 12.09.2013

Tanja Reinikainen on Vuoden diakoniatyöntekijä

Kiuruveden seurakunnan diakoni-nuorisotyönohjaaja Tanja Reinikainen on valittu vuoden diakoniatyöntekijäksi. Reinikainen palkittiin 18. syyskuuta 2013 Diakoniatyöntekijöiden päivillä Jyväskylässä.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto painotti valinnassaan diakonian perustyötä, jonka tekijä on kovan luokan ammattilainen. Perusteluissa todetaankin, että ilman tätä osaamista ammattimaista diakoniatyötä ei seurakunnissa tehtäisi.

Lue koko uutinen


Kultaiset ansiomerkit

Kirkkohallituksen diakonian ja sielunhoidon toimikunta on myöntänyt kultaisen ansiomerkin hiippakuntasihteeri, eläk. Maria Pitkärannalle Tampereelta, Kaarisilta ry:n toiminnanjohtaja Terttu Pohjolaiselle ja Diakonia-ammattikorkeakoulu aluekoordinaattori Lea Rättyälle.

Tampereen hiippakunnan hiippakuntasihteerinä työskennellyt Maria Pitkäranta on ollut kehittämässä diakoniakoulutusta opistoasteelta diakonia-ammattikorkeakouluun.Pitkäranta on toiminut mm. Porin diakoniaopiston rehtorina, diakonian opettajana ammattikorkeakoulussa  sekä monissa luottamustehtävissä kirkon eri toimielimissä. Tampereen hiippakunnan diakoniasta vastaavana hiippakuntasihteerinä Maria Pitkäranta ohjasi pitkäjänteisesti työntekijöitä oman työn tutkiskeluun ja diakonian kehittämiseen. Hiippakunnan koulutustoimintaa ja ohjausta Maria Pitkäranta kehitti toiminnalliseksi ja prosessioppiseen pohjautuvaksi.

Muun muassa Lahden diakonian instituutin apulaisrehtorina (Lahden diakonialaitos) ja diakonia-alan yliopettajana toiminut Terttu Pohjolainen on kehittänyt diakonia-alan ammattikorkeakoulutusta, ammatillista koulutusta sekä aikuiskoulutusta. Pohjolainen on aktiivisesti osallistunut diakonia-alan tutkimus- ja julkaisutoimintaan, työelämän kehittämiseen sekä ja diakonia-alan kansainvälisten yhteyksien rakentamiseen. Hoito- ja diakonia-alan työelämän kehittämistä Pohjolainen on toteuttanut myös monipuolisen hanketoiminnan kautta.
Kirkon työn ja diakonian kehittämiseen Pohjolainen on osallistunut lisäksi erilaisten luottamus- ja asiantuntijatehtävien kautta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti kuten esimerkiksi kirkolliskokouksen jäsenenä, kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja DIAKONIA -maailmanliiton hallituksen jäsenenä ja sen edustajana Kirkkojen maailmanneuvoston kokouksissa.

Terveystieteiden tohtori Lea Rättyällä on pitkä työkokemus sekä diakoniatyöntekijänä että diakoniatyön ja diakonisen hoitotyön opettajana toimimisesta. Hän on ollut keskeisenä toimijana diakonisen hoitotyön uudistamisessa ja kehittämisessä. Rättyä on lisäksi toiminut diakonissan työn arvostuksen ja koulutuksen vetovoimaisuuden puolestapuhujana eri verkostoissa.
Tällä hetkellä Lea Rättyä toimii aluekoordinaattorin toimensa ohella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittamassa ”Terve sielu terveessä ruumiissa – diakonissat terveyden edistämisen toimijoina” -hankkeessa projektipäällikkönä. Projektissa kehitetään diakoniseen hoitotyöhön liittyvää kokonaisvaltaista terveyden edistämistä laitoksissa ja seurakunnissa.
Rättyä on osallistunut aktiivisesti diakonian tutkimus- ja julkaisutoimintaan.


Kirkon tiedotuskeskus 09.09.2013

Diakoniatyöntekijät tarvitsevat lisää resursseja perhetyöhön

Diakonia on useiden tutkimusten mukaan yksi keskeisimmistä syistä kuulua Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Seurakunnissa tehtävän monipuolisen diakoniatyön sisältö on silti monille tuntematonta.

Tuore Diakoniabarometri 2013 kuvaa tätä kirkon keskeistä työmuotoa diakoniatyöntekijöiden näkökulmasta. Päällimmäisenä tutkimuksessa nousi kysymys resursseista. Barometrin mukaan diakoniatyöntekijät kaipaavat lisäresursseja erityisesti perheiden kanssa tehtävään työhön.

Lue koko uutinen