Suosittele Tulosta sivu Sivukartta

Tasavallan presidentin tervehdys
Hyvät diakoniapäivien osallistujat  Diakonia-sana merkitsi alkujaan palvelemista ja eritoten ruokapöydän kattamista. Tänä päivänä Suomen evankelis-luterilainen kirkko ylläpitää sanan merkitystä tekemällä työtä hädässä olevien lähimmäisten hyväksi. Diakoniatyöntekijät ovat tämän työn avainosaajia.  

Maassamme on edelleen paljon tukea tarvitsevia ja taloudellisessa ahdingossa eläviä lähimmäisiä. Meidän on myös vaikeampina taloudellisina aikoina yhdessä huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus suunnitella elämäänsä, kokea yhteisöllisyyttä ja tuntea itsensä hyödylliseksi.

Diakoniabarometrissa 2013 kiinnitetään huomiota nuorten osallisuuteen. Barometrin mukaan monet diakoniatyöntekijät ovat huolissaan eritoten nuorten taloudellisista haasteista. Ulkopuolisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttavat talousongelmien lisäksi myös monet muut tekijät yksinäisyydestä ja masennuksesta elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin.  

Diakoniatyö ja kirkon kasvatustoiminta vaikuttavat positiivisella tavalla nuorten ja heikommassa asemassa olevien pärjäämiseen. Puuttumalla asioihin – ryhtymällä tekoihin – voimme kaikki tavalla tai toisella auttaa ihmisiä ympärillämme. Tarvitsemme yhteistyötä eri toimijoiden välillä, siltojen rakentamista ja raja-aitojen ylittämistä.  

Kiitän kirkon diakoniatyöntekijöitä merkittävästä työpanoksesta kaikkien lähimmäistemme hyväksi. Toivotan teille virkistäviä ja tuloksellisia diakoniapäiviä sekä menestystä tärkeässä tehtävässänne.  

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti